Gå starkare ur väggen

1993 var året jag gick i väggen. Det är inget som händer över en dag utan byggs upp under en lång tid. Det börjar ofta med en känsla av för mycket att göra eller en otillräcklighet som kommer smygande och nästan obemärkt nästlar in sig och till slut tar över. Vi upplever att det ställs krav på oss som vi inte kan leva upp till. Men, det finns mycket vi kan göra åt detta. Genom att dels se över de krav vi upplever, är de verkliga eller har vi förstorat dem? Och dels se över de processer och strukturer vi arbetar med.

 • Vad är de verkliga kraven?
 • Skilj på stress och press
 • Vad lägger du din tid på? Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Nulägesanalysen som gör det lättare att prioritera. Kartlägga och analysera den nuvarande situationen
 • Olika aspekter på tid och hur det kan göra dig mer effektiv
 • Bli medveten om hur du prioriterar och hanterar tiden
 • Sluta att skjuta upp saker
 • Ta tag i tidstjuvar och tidsläckage
 • Så gör du rätt sak vid rätt tidpunkt
 • Skapa kontroll med en tidsbudget
 • Formulera mål och bli mer klar över dina arbetsuppgifter
 • Personlig planering och prioritering
 • Skilj på det som är bråttom och viktigt

“Vårt absolut viktigaste verktyget för att slippa stress är vår förmåga att välja en tanke framför en annan.”

a
s

Vad är då EQ?

Man kan dela upp det i tre delar: Personlig kompetens, social kompetens och social förmåga

Den personliga kompetensen bestämmer hur vi uppträder. Det handlar om att känna till sina värderingar – vad som är viktigt för mig. Känna till sina styrkor och svagheter (det leder till förståelse för sin och andras personlighetsstilar). Det handlar mycket om att förstå sig själv och det avtryck man gör hos andra.

Den sociala kompetensen bestämmer hur vi hanterar våra relationer. Det handlar om att förstå andras stilar, styrkor och svagheter. Det handlar om att kunna hantera olikheter, kunna utveckla andra och hantera arbetslag.

Och till sist, den sociala förmågan, denna förmåga bestämmer hur väl vi hanterar andras prestationer. Vi talar om kommunikativa ledare här, om ledare som kan påverka och entusiasmera arbetsgruppen, ledare som kan sätta mål och vision och få gruppen att vilja gå mot dem bara för att de litar på dig som ledare. Här finns ledare som kan (och vill) hantera olikheterna innan det blir konflikter, ledare som har en förmåga att agera som förändringskatalysator. Ja, här finns det Goda Ledarskapet.

Den goda nyheten i allt detta är att EQ går att lära in (eg måste läras in då vi inte föds med den). Alltså… här kommer det… Alla kan bli emotionellt intelligenta med rätt utbildning. Läs mer om min utbildning Företagsinterna Ledarskapsprogram

Christina Haugsöen.

Filaregatan 3, 652 19 Karlstad
+46-707 14 10 49
christina@haugsoen.se