Det goda ledarskapet, vikten av emotionell intelligens

I sin bok Känslans intelligens och arbetet skriver Daniel Goleman om den nya måttstocken. Han menar att reglerna i arbetslivet håller på att förändras. Vi bedöms med hjälp av en ny måttstock; inte bara efter hur klyftiga vi är eller efter vår utbildning och sakkunskap, utan också efter hur vi uppträder, enskilt och mot varandra. Den nya måttstocken, graden av vår emotionella intelligens, förutsäger vem eller vilka som sannolikt kommer att bli en stjärnaktör eller inte. Naturligtvis måste vi ha tillräcklig intellektuell kapacitet och know-how för att klara jobbet. Men det är vår förmåga att hantera känslor och människor som avgör hur väl vi lyckas som bland annat ledare. Det är EQ som avgör hur bra vi blir på att ge och ta feedback, lösa konflikter och hantera arbetsgrupper. Det är graden av vår EQ som kommer att vara avgörande om jag kan lyckas med mitt mål att leda arbetsgrupper och  organisationen mot högre höjder.

Vi kan titta närmare på isberget. I den övre synliga delen har vi:

 • Mål
 • Teknologi
 • Struktur
 • Personella och ekonomiska resurser

I den undre osynliga delen av isberget har vi

  • Attityder
  • Värderingar
 • Känslor (vrede, rädsla etc.)
 • Samarbete
 • Informella roller
 • gruppnormer

Det är hur väl vi hanterar de senare som avgör hur väl arbetsgruppen lyckas och därmed organisationen

“Att göra rätt även när ingen ser, det kallas integritet.”

a
s

Vad är då EQ?

Man kan dela upp det i tre delar: Personlig kompetens, social kompetens och social förmåga

Den personliga kompetensen bestämmer hur vi uppträder. Det handlar om att känna till sina värderingar – vad som är viktigt för mig. Känna till sina styrkor och svagheter (det leder till förståelse för sin och andras personlighetsstilar). Det handlar mycket om att förstå sig själv och det avtryck man gör hos andra.

Den sociala kompetensen bestämmer hur vi hanterar våra relationer. Det handlar om att förstå andras stilar, styrkor och svagheter. Det handlar om att kunna hantera olikheter, kunna utveckla andra och hantera arbetslag.

Och till sist, den sociala förmågan, denna förmåga bestämmer hur väl vi hanterar andras prestationer. Vi talar om kommunikativa ledare här, om ledare som kan påverka och entusiasmera arbetsgruppen, ledare som kan sätta mål och vision och få gruppen att vilja gå mot dem bara för att de litar på dig som ledare. Här finns ledare som kan (och vill) hantera olikheterna innan det blir konflikter, ledare som har en förmåga att agera som förändringskatalysator. Ja, här finns det Goda Ledarskapet.

Den goda nyheten i allt detta är att EQ går att lära in (eg måste läras in då vi inte föds med den). Alltså… här kommer det… Alla kan bli emotionellt intelligenta med rätt utbildning. Läs mer om min utbildning Företagsinterna Ledarskapsprogram

Christina Haugsöen.

Filaregatan 3, 652 19 Karlstad
+46-707 14 10 49
christina@haugsoen.se

User registration

You don't have permission to register

Reset Password