Den viktiga moraliska intelligensen hos ledare

Moralisk intelligens

I mina ledarskapsutbildningar talar vi mycket om vad som är rätt och fel. Naturligtvis är det en definitionsfråga…eller? Jag talar om moralisk intelligens och här finns det som kan definieras som rätt och fel utifrån forskning runt företag och ledarskap, om du vill nå framgång alltså!

Fred Kiel har forskat i ämnet. Han och Doug Lenick har också skrivit boken Return on Character, the Real Reason Leaders and Theri Companies Win.

Fred Kiel använder det engelska ordet Character (Leaders with low/high character) på svenska använder jag mig av begreppet låg/hög moralisk intelligens.

Efter att ha gått igenom artiklar och annat skrivet om detta fann jag att Moral intelligens är förmågan att förstå rätt från fel och att bete sig baserat på det värde som tros vara rätt (liknande begreppet moralisk kompetens). Moral intelligence utvecklades först som ett koncept 2005 av Doug Lennick och Fred Kiel, Ph.D. En stor del av dem som arbetar med moralisk intelligensforskning håller med om att denna egenskap är förmåga baserat snarare än drag baserade. Därför ses moralisk intelligens som en färdighet som kan vidareutvecklas med praktiken. Beheshtifar, Esmaeli och Moghadam (2011) hävdar att moralisk intelligens är den ”centrala intelligensen” för alla människor.

”Att agera med hög integritet är att göra rätt val även när ingen ser.”

Vi går tillbaka till Fred Kiel och Doug Lennick, de identifierade fyra kompetenser för moralisk intelligens: integritet, ansvar, förlåtelse och medkänsla. Så här beskriver de kompetenserna närmare:

Integritet, att skapa harmoni mellan det vi tror och hur vi agerar, att göra det vi vet är rätt och alltid säga sanningen

Ansvar, ta personligt ansvar, erkänna misstag och misslyckanden, omfatta ansvar för att tjäna andra

Förlåtelse, släppa sina egna misstag, släppa andras misstag

Medkänsla, att bry sig om andra

 

Vidare i sin forskning kom man också fram till att: Moralisk intelligens är viktigt och att moralisk intelligens går att lära sig. Han menar att agera moraliskt intelligent är en vana som alla kan ta till sig och leva efter.

I sin forskning följde han 84 vd:ar under sju års tid och identifierat sju av deras vanligaste misstag.

  • De detaljstyr
  • De gör bara det mest brådskande
  • De gör sig inte av med dåligt presterande medarbetare
  • De kommunicerar ensidigt
  • De har bristande självinsikt
  • De duckar undan ansvar
  • De har ett stort ego

 

Är ni intresserade att arbeta med detta i era företag/organisationer. Gå gärna in och titta och läs om min utbildning Det goda ledarskapet. Den utbildning som jag varit anlitat att hålla med ledningsgrupper på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna (se referenser)

Vill ni veta mer? Ring mig 070-714 10 49

Christina Haugsöen.

Filaregatan 3, 652 19 Karlstad
+46-707 14 10 49
christina@haugsoen.se