Utbildningar

Ledningsgruppen – att vässa sågen

Ledningsgruppen, syfte och ansvar.

Ledningsgruppen är otroligt viktig för organisationen. De bär ett stort ansvar för helheten, långsiktigheten, hållbarheten och att det organisatoriska systemet fungerar samt att människorna i systemet mår bra och har möjligheten att arbeta effektivt.

En ledningsgrupps syfte är inte det samma som organisationens. Organisationen har sina missioner, visioner, mål och strategier. Dessa ska berätta om varför organisationen finns och vad den vill åstadkomma. Det är sedan ledningsgruppernas arbetsuppgift att bryta ner dessa till tydliga och greppbara ramar för de olika arbetsgrupperna. Därför måste ledningsgruppen formulera sitt eget syfte och klargöra, både för sig själva och andra, vilket mervärde de tillför samt hur de arbetar för att hjälpa organisationen att nå sina missioner och mål.

Medlemmar i en ledningsgrupp har ofta två uppgifter och perspektiv – Arbetsgruppen de ansvarar för och helheten för organisationen. Det kräver att medlemmarna i ledningsgruppen vet när man arbetar för ”sin” grupp och när man diskuterar långsiktighet för organisationen.

När ledningsgruppen vet sin del i helheten ska detta brytas ner till greppbara delar. Hur ska ledningen och samarbetet se ut i respektive arbetsgrupper? Här är tydlighet och kommunikation viktigt. Vilka ramar ska tydliggöras? Inom vilka ramar kan gruppen och individerna arbeta? Vilka mål kan de sätta för sig själva och sin prestation? vilket ansvar och vilka befogenheter har de?

”Var den förändring du vill ha på jobbet”. På samma sätt som det finns visioner och missioner när det kommer till verksamhetens yttre arbete så finns också riktlinjer för hur man vill att arbetet ska utföras, inte bara vad. Hållbarhet för en organisation handlar nu lika mycket om etik och värdestyrt arbete.

Som ledare är man en otrolig påverkansfaktor på medarbetarna och det lönar sig att ta fram en strategi och handlingsplan över hur man vill att de som arbetar i organisationen ska bete sig i olika situationer, både utåt mot kunder och inåt mot medarbetare. Här har man mycket effektivitet att vinna.

Referenser.
Vincent

Hej Christina, Tack själv för en otrolig bra, inspirerande och konstruktiv kurs . Du är bäst

Henric Lövgren
Manager Driveline system and projects Volvo Construction Equipment

"Christina är mycket engagerad, väldigt kompetent och insatt i ämnet, hanterar grupper/forum och individer på ett mycket professionellt sätt, i situationer som uppstår, och med en fingertoppskänsla/ tajming och respekt. Som gör att alla känner vad man som grupp och person behöver jobba vidare och djupare med för att utvecklas."

Karlstads Kommun

Innehållet var mycket intressant & lärorik. Engagerad & kompetent kursledare som gjorde utbildningen till ett rent nöje. Presentationsteknik (nå fram med ditt budskap)

Minnesota

Christina Haugsöen gav en engagerande och inspirerande föreläsning som gav högst betyg. Hon har en otrolig förmåga att på ett pedagogiskt och lättsamt sätt föreläsa om ett komplext ämne som ändå många kan relatera till och inspireras av.

Bilprovningen

Vi var 2 st. platschefer och 12 st. teamledare som gick kursen ”Konflikthantering” den 21/9-11 i Malmö. Samtliga fann att kursen var mycket intressant. Vi fick lära oss psykologin bakom konflikterna samt se, hur enkelt de kan uppstå och fortlöpa, om man inte kan se och hantera triggpunkterna. Vi hade en mycket duktig och flexibel föreläsare som inspirerade oss alla.

Christina Haugsöen.

Filaregatan 3, 652 19 Karlstad
+46-707 14 10 49
christina@haugsoen.se

User registration

You don't have permission to register

Reset Password